Subsidieregeling stimulering Herbestemming

De Subsidieregeling stimulering herbestemming monumenten bevordert een duurzaam gebruik van monumenten. Hiervoor zet de regeling in op twee sporen. De rijksoverheid kan bijdragen in de kosten:

  • om de haalbaarheid van een herbestemming te onderzoeken.
  • om het monument in de tussentijd wind- en waterdicht te houden.

Voor de regeling stelt het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2,4 miljoen euro per jaar beschikbaar:

  • 1,4 miljoen voor het wind- en waterdicht maken van monumenten
  • 1 miljoen euro voor haalbaarheidsonderzoeken.

Je kunt subsidie aanvragen vanaf 1 november 2011 tot uiterlijk 30 september 2012. Het budget wordt verdeeld op volgorde van ontvangst van de aanvragen vanaf 1 november. Dus: wie het eerst komt, die het eerst maalt.

Wellicht dat deze subsidie van toepassing is het herbestemmen van brugwachtershuisjes! Dus, heb je een goed idee, een plan, of ingeving voor een invulling van een leegstaand brugwachtershuisje, ga voor meer informatie naar: http://www.cultureelerfgoed.nl/Monumenten/Subsidie/Subsidieregeling-stimulering-herbestemming-monumenten

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *