Motie voor behoud huisje Hambrug in gemeenteraad Delft verworpen

Hambrug 3Donderdag 23 februari diende de fractie van Onafhankelijk Delft een motie in om af te zien van de sloop van het brugwachtershuisje op de Hambrug en te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor hergebruik van dit huisje.
Initiatiefnemer is Jan Peter de Wit van Onafhankelijk Delft. Volgens hem hebben zich het afgelopen jaar belangstellenden bij de gemeente gemeld voor gebruik van dit huisje, maar is de gemeente daar niet op ingegaan.
Lees meer hier.

Helaas is deze motie verworpen en dreigt het huisje gesloopt te worden.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *