Mooi overzichtsrapport architectuur Rotterdamse brugwachtershuisjes door Aimee Baars

In het kader van haar studie heeft Aimee Baars een uitgebreide thesis geschreven over de architectuur van de twintig Rotterdamse brugwachtershuisjes.
Deze thesis bestaat uit de documentatie van een architectuurhistorische analyse. Het is zowel een onderzoek naar de stedelijke planning en ontwikkeling van het Rotterdamse water- en mobiliteitsnetwerk vanaf circa 1850, als een grondige inventarisatie van de individuele objecten.
Uit de resultaten blijkt dat met name de continu veranderende prioriteiten en tijdsgeest binnen de Gemeente Rotterdam, die hun weerslag hebben op de rol van de architect, grote invloed hebben uitgeoefend op de vormgeving van de brugwachtershuisjes.

Het onderzoek biedt inhoudelijke ondersteuning voor eventuele conserveer- en herbestemmingsmogelijkheden die aansluiten op de onderscheidende karakteristiek van de huisjes en de erfgoedbeleidsdoelen van de Gemeente Rotterdam.

U kunt het rapport hier lezen.

This entry was posted in Blog. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *