Diensten

Stichting Brugwachtershuisjes initieert en stimuleert hergebruik door:

  • het uitvoeren van onderzoeksopdrachten en adviesdiensten
  • expertbijeenkomsten voor eigenaren
  • subsidie-aanvragen verzorgen voor eigenaren
  • verzorgen van artist impressions
  • het werken aan (herbestemmings)projecten
  • het vormgeven aan het beheer van herbestemde huisjes om eigenaren te ontzorgen

Koepoortbrug DelftVeel potentiële gebruikers melden zich bij Stichting Brugwachtershuisjes. O.a. door de warme belangstelling van de pers voor het onderwerp met artikelen in vaktijdschriften, een item op het NOS journaal, een artikel op het ANP en daarmee in diverse landelijke kranten.
Neem vrijblijvend contact op om samen nieuw leven te bouwen voor lege brugwachtershuisjes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *