Projecten

Momenteel werken wij aan de projecten:

OVERBRUGGEN, kunstroute Dordtse brugwachtershuisjes. Samen met de gemeente Dordrecht en zes Dordtse kunstenaars werken we aan een nieuw project om vijf brugwachtershuisjes weer te doen stralen nu de brugwachters verdwenen zijn. Met beeldende kunst, theater, videokunst en een route. Meer info.

Participatieproject drie Bossche Brugwachtershuisjes. De Zuid Willemsvaart wordt niet meer gebruikt voor scheepvrachtverkeer waardoor de brugwachtershuisjes er verlaten bij staan. Architectenbureau Lubbers is bezig met het ontwikkelen van een plan voor het kanaal en omgeving. In deze tijd van transitie zijn verschillende kunstenaars uitgenodigd participatieprojecten uit te voeren in drie leegstaande huisjes. Om de drie maanden zijn er weer andere kunstenaars werkzaam. Meer info.

Haalbaarheidsonderzoek kioskfunctie en verplaatsen voordeur voor brugwachtershuisje Lage Erfbrug in Rotterdam Delfshaven. Meer info.

Trekvaarten & Brugwachtershuisjes als vervolg op ons succesvolle project in 2015. Nu komen er vijf infovensters in Maassluis, Schiedam, Roterdam en Delft en verder een kunstproject en publieksevenement. Meer info.

In 2016 hebben wij de volgende projecten opgeleverd:

Inventarisatie van 18 Zuid-Hollandse brugwachtershuisjes om mogelijkheden voor hergebruik te onderzoeken in samenwerking met Movares adviseurs & ingenieurs en eigenaar de Provincie Zuid-Holland.

Informatievensters voor 8 Zuid-Hollandse huisjes. De Provincie Zuid-Holland 151022 overzicht trekvaartenheeft de ambitie om bestaand erfgoed te behouden voor toekomstige generaties door het te beschermen, te laten beleven en te benutten. De trekvaarten behoren ook tot het Zuid Hollands erfgoed. Om voorbijgangers te informeren over de bijzondere geschiedenis van de trekvaarten en tegelijkertijd enthousiast te maken over de kwaliteiten en mogelijkheden van de bijbehorende brugwachtershuisjes heeft Stichting Brugwachtershuisjes ‘informatievensters’ ontworpen. Deze zijn op 8 brugwachtershuisjes langs de trekvaarten geplaatst. Het project is mogelijk door een bijdrage van Fonds 1818 en een subsidie van Provincie Zuid-Holland. Lees meer.

Open Monumentendag 2016. In Rotterdam hebben wij meegewerkt aan het Open Monumentenweekend. Met fietstours, activiteiten en bezichtingen bij 15 bruggen verspreid over de hele stad.
Ook in Den Bosch was er een programma bij drie brugwachtershuisjes.

Inspiratie & aanknopingspunten tijdelijk herbestemmen brugwachtershuisjes Zwijndrechtsebrug(over de Oude Maas tussen Dordrecht en Zwijndrecht.  Een rapport ten behoeve van Rijkswaterstaat.

In 2014 hebben wij de volgende projecten opgeleverd:

Quickscan ‘Nieuw leven voor 13 Flevolandse brug- en sluiswachtershuisjes?!’ in opdracht van de Provincie Flevoland.

Expertmiddag voor eigenaren van brugwachtershuisjes i.s.m. BOEi, erfgoed in ontwikkeling.

IMG-20140909-WA0000 klein

Expertmiddag eigenaren

141210 voorkant klein

Rapport Flevoland

nieuwe overzichtskaart

Overzicht locaties Flevoland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *