Projecten

Momenteel werken wij aan de projecten:

Inventarisatie van 18 Zuid-Hollandse brugwachtershuisjes om mogelijkheden voor hergebruik te onderzoeken in samenwerking met Movares adviseurs & ingenieurs en eigenaar de Provincie Zuid-Holland.

Informatievensters voor 8 Zuid-Hollandse huisjes. De Provincie Zuid-Holland 151022 overzicht trekvaartenheeft de ambitie om bestaand erfgoed te behouden voor toekomstige generaties door het te beschermen, te laten beleven en te benutten. De trekvaarten behoren ook tot het Zuid Hollands erfgoed. Om voorbijgangers te informeren over de bijzondere geschiedenis van de trekvaarten en tegelijkertijd enthousiast te maken over de kwaliteiten en mogelijkheden van de bijbehorende brugwachtershuisjes heeft Stichting Brugwachtershuisjes ‘informatievensters’ ontworpen. Deze zijn op 8 brugwachtershuisjes langs de trekvaarten geplaatst. Het project is mogelijk door een bijdrage van Fonds 1818 en een subsidie van Provincie Zuid-Holland. Lees meer.

In 2014 leverden wij de volgende projecten op:

Quickscan ‘Nieuw leven voor 13 Flevolandse brug- en sluiswachtershuisjes?!’ in opdracht van de Provincie Flevoland.

Expertmiddag voor eigenaren van brugwachtershuisjes i.s.m. BOEi, erfgoed in ontwikkeling.

IMG-20140909-WA0000 klein

Expertmiddag eigenaren

141210 voorkant klein

Rapport Flevoland

nieuwe overzichtskaart

Overzicht locaties Flevoland

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *