Bestuur & vrijwilligers

Het bestuur op het Fototerras Sluis 0 __TRS5447-2 klein

v.l.n.r.: Wim Leussink, Mijntje Vervoort, Peter Stutvoet, Gerard de Bruin, Imke van Dillen, Gerben van Dijk, Lotti Hesper, Cora Nauta, Frank Moerman bij brugwachtershuisje Anthoniebrug in Den Bosch

Gerben op het Fototerras Sluis 0 __TRS5513 detailGerben van Dijk (ambassadeur) Al jaren is Gerben gefascineerd door herbestemming van gebouwen. Hoe vinden we nieuwe functies voor oude gebouwen zodat ze weer iets goeds gaan bijdragen aan hun omgeving? Brugwachtershuisjes vormen een bijzondere groep binnen alle gebouwen die we in Nederland hebben. Klein, cruciaal en meestal in het oog springend. Het zou zonde zijn als de lege huisjes verpauperen of zelfs verdwijnen uit het straatbeeld. Ze zijn een belangrijke uiting van ons leven met water.

De bedenkser van brugwachtershuisjes.nl op het Fototerras Sluis 0 __TRS5516 detailLotti Hesper (projectleider) haar passie voor brugwachtershuisjes komt voort uit het brugwachtershuisje bij de Lage Erfbrug in Delfshaven, Rotterdam. Dit huisje stond in 2008 maar leeg. Inmiddels is het een expositieruimte geworden en hebben nog twee huisjes in Rotterdam een nieuwe functie gekregen. Ze trok zich het lot van deze mooie huisjes aan en richtte in 2012 Stichting Brugwachtershuisjes op. Haar ambitie is dat in 2020 100 brugwachtershuisjes een nieuwe functie hebben gekregen. Daarnaast maakt ze met haar eigen bedrijf verwaarloosde plekken mooi.

frank webFrank Moerman (projectleider & vrijwilliger),
Frank legt als bouwkundig projectontwikkelaar en adviseur vanuit Frank Moerman Advies de verbinding tussen mensen, bouw en ruimte. Frank is onder de indruk van de zorgvuldigheid waarmee veel brugwachtershuisjes zijn ontworpen, en ziet ieder ongebruikt huisje als een prachtige kans om de belevingswaarde en de kwaliteit van de stad te vergroten.

 

Imke op het Fototerras Sluis 0 __TRS5537 detailImke van Dillen (projectleider Bossche Brugwachtershuisjes & aanspreekpunt Brabant) Is social designer. Lege brugwachtershuisjes roepen bij haar de vraag op: wie begeleidt de overgang? Imke laat zelf zien hoe je dat doet; ze geeft hier op kunstzinnige wijze vorm aan, waardoor de band tussen mensen en deze brugwachtershuisjes wordt versterkt.
In Den Bosch organiseert ze dit sinds 2016 voor drie brugwachtershuisjes aan de Zuid-Willemsvaart. Het resultaat is draagkracht van mensen uit de buurt & organisaties die hun waardering laten blijken. De brugwachtershuisjes krijgen meer betekenis en dat is te merken!

sanne webSanne van der Schoor (projectleider) studeerde in 2013 af als interieurarchitect aan de Willem de Koning Academie te Rotterdam. Haar onderzoek is gebaseerd op nieuwe manieren van herbestemmen van brugwachtershuisjes. Zij is gefascineerd door cultuurhistorisch en industrieel erfgoed. Haar passie is het creëren van ruimte met als doel de gebruiker te verrassen. Als vrijwilliger van de Stichting Brugwachtershuisjes wil ze op een creatieve manier bijdragen aan het behoud van deze bijzondere gebouwen.

 

erik bothErik Both (vrijwilliger) laatstelijk werkzaam als business-controller in de projectontwikkeling. Sinds een aantal jaren bezig met zijn hobby’s en passies waarvan de stichting Brugwachtershuisjes er één is. Behoud en hergebruik van deze vaak mooie huisjes op uiteenlopende locaties aan het water spreken hem erg aan. Hij zal zich met name richten op het uitbreiden en onderhouden van onze digitale kaart met brugwachtershuisjes op onze site en de berichtgeving in de diverse media.

 

Gerard op het Fototerras Sluis 0 __TRS5548 detailGerard de Bruin (intern coördinator & vrijwilliger) is al jaren actief in de verschillende taken van de communicatie. Variërend van reclamebureaus, drukkerijen en een fotostudio. Momenteel werkt hij als freelance grafisch vormgever en fotograaf (pho2graphy.nl).
Gerard geeft aan dat de brugwachtershuisjes een belangrijk onderdeel uitmaken van onze stadsarchitectuur en dat we ons best moeten doen om deze kleine huisjes te bewaren voor latere generaties. Binnen de stichting zal hij zich voornamelijk bezighouden met het zorgen voor een constante kwaliteit van de communicatie, huisstijl en fotografie.

cora nauta webCora Nauta (voorzitter)  heeft bestuurlijke- en managementfuncties vervuld in de stedelijke vernieuwing bij gemeenten en corporaties in de Randstad. Momenteel werkt zij als zelfstandig adviseur en in het toezicht (RVC).
In de aanpak van lege en ongebruikte brugwachtershuisjes ziet zij kansen. Deze kleine iconen in de stad zijn vaak voorbeelden van mooie architectuur op prachtige locaties. Er zijn door het hele land veel enthousiaste mensen bezig de huisjes een nieuwe bestemming te geven. Aan het bundelen en faciliteren van al die positieve energie werkt zij graag mee.

Peter op het Fototerras Sluis 0 __TRS5556 detailPeter Stutvoet (penningmeester) is professioneel actief in de erfgoedsector en bekleedt daarnaast verschillende functies in landelijke erfgoedorganisaties. Erfgoed is onze culturele identiteit en moet worden doorgegeven aan volgende generaties. Als waardevolle bouwwerken hun functie verliezen en leeg komen te staan dreigt verval en verlies. Brugwachtershuisjes vertellen een verhaal dat niet verloren mag gaan. Het is daarom van groot belang te ijveren voor het behoud, niet alleen als verschijningsvorm, maar liefst met een passende nieuwe functie.

 

De meeste foto’s zijn gemaakt door Studio Suir

Comments are closed.